1.در صورتی که کالا هنگام رسیدن به دست مشتری دچار مشکل شده باشد مشتری عزیز می تواند سفارش خود را برگردانده و مبلغ سفارش را دریافت کن.
2.در صورتی که تا 24 ساعت محصول دچار مشکل شود می تواند محصول را برگشت دهد.
3.در صورتی که محصول به اشتباه برای مشتری ارسال شود.
4.کالایی که پلمپ جعبه آن باز شده باشد و هیچ مشکلی نداشته باشد به هیچ عنوان از طرف آیفونیما پس گرفته نخواهد شد.
5.در هنگام ارسال محصول جعبه محصول دچار ضربه شده باشد می توانید محصول را برگردانده و یک محصول جدید را دریافت کنید.
6.کالای برقی که گرفته اید در همان روز اول دچار مشکل شده باشد می توانید محصول را برگردانید.
7. در صورت ارسال اشتباه کالا می توانید محصول را برگشت دهید.
9.دوستانی که سفارش را ثبت کردند و ارسال شد و مبلغ را هم به صورت آنلاین پرداخت کردند اما در هنگام تحویل در محل حضور نداشتند در صورتی که بار به آفونیما برگشت بخورد قیمت پست از مبلغ سفارش کم شده و برای مشتری واریز می شود.